Forvert

Bur du i Trondheimsområdet og kan tenke deg å vere forvert?


Det er viktig for oss at alle hundar i kennelen vår skal ha fullverdige, flotte liv og få den merksemda, tida og omsorgen dei fortener. Våre kombinasjonar er nøye planlagde, og me vil med vårt oppdrett strebe etter å fremme det beste i rasen. Det vil derfor vere ønskeleg å beholde valpar (i hovudsak tisper, men av og til også hannhundar) for å bygge vidare på avlsarbeidet vårt. Skal me drive eit godt og seriøst oppdrett er me derfor frå tid til anna avhengige av å finne gode forvertar til nokre av avlshundane våre.

Ein fôravtale skal vere positivt for både oppdrettar og forvert! Me legg derfor stor vekt på god kommunikasjon og eit nært samarbeid.

Har du fleire spørsmål rundt dette er det berre å ta kontakt :)
Kan du tenke deg å bli forvert? Send gjerne mail til lustraheimen@gmail.com med utfyllande info om deg og ditt liv med hund eller ring på mob. 41 27 88 32 for ein hyggeleg prat.